I kväll smäller det! Då samlas ett drygt fyrtiotal skoldebattörer – lärare, politiker, tjänstemän, debattörer m.m. –  till tweetup på temat #merkateder. Jag ser fram emot en spännande och lärorik kväll.

Om du fått ändrade planer och har lust att komma så är det bara att anmäla sig här.

En annan rolig sak som hänt är att statsrådet Hatt (@annakarin_hatt) genom sin statssekreterare Marita Ljung (@mljung) ber om “inspel från skolans egen värld” till regeringens arbete kring en digital agenda. Marita Ljung hänvisar direkt till diskussionen om #merkateder! Se själv nedan!

Redan i början på diskussionen om #merkateder betonade jag att många inom och utanför skolans värld är svältfödda på en debatt om framtidens skola. I detta hade jag uppenbarligen mer rätt än jag trodde då. Det visar sig bland annat i att två nya taggar sett dagens ljus under de senaste dagarna: #skolraset och #skollyftet.

Bakom #skolraset finner vi en representant för “gammelmedia”: Aftonbladet. Se deras speciella webbplats i frågan här. #skolraset är ett intressant exempel på hur gammelmedia söker nya vägar att bygga nyheter och redaktionellt material i den digitala världen. Än så länge är det ett ganska begränsat material på webbplatsen och bara ett fåtal perspektiv lyfts fram. Vi får hoppas att debatten vidgas allt eftersom.

Initiativet #skollyftet är något helt annat. Här handlar det om att ett antal enskilda individer valt att bygga ett debattforum som ska vara en inspirationsplats för de som verkar inom skolan. #skollyftet är också en motkraft mot #skolraset och andra debatter som fokuserar på skolans problem. Läs mer om #skollyftet här.