Knappt hade jag skickat i väg min post om dag 3 med #merkateder förrän debatten fick förnyad fart genom ett Youtube-framträdande med Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Fjelkner framför i icke en, utan fastmer, två filmer sin syn på katedern som en viktig, ja, näst intill oundgänglig del av dagens skola.

Enligt ordförande Fjelkner är “det de som vill lärarna illa” som ifrågasätter katederundervisning. Fan tro’t!

Ordförande Fjelkners inlägg i debatten (där hon föga förvånande helt förbigår att det är lärare, skolledare, engagerade människor i och utanför skolan som debatterar på bloggar och Twitter)  gav nytt bränsle till den kreativa och positiva dialog som förs på bloggar och Twitter.

Så mycket bränsle faktisk att ??vi klockan 08:06 idag den 16 mars 2011 kunde räkna in totalt 349 personer på Twitter som  skrivit 1902 tweets! Fördelningen såg ut så här:

  • 13 mars: 215 personer och 972 tweets
  • 14 mars: 113 personer och 410 tweets
  • 15 mars: 139 personer och 491 tweets

Låt oss hålla debatten levande!