Även idag, helgen till trots, har det varit en relativt livlig debatt på Twitter.

Idag har det bland annat handlat om man ska bedriva omsorg eller pedagogisk verksamhet i förskolan. @ZoranAlagic har framhållit att förskolan bör ha ett omsorgsfokus.

För min egen del kan jag absolut inte hålla med om detta. Barn har som allra lättast att lära när de är små (tänk bara på språkinlärningen). Varför ska man inte utnyttja denna tid på bästa möjliga sätt? Det finns många sätt att lära (inte bara med #merkateder) så jag ser inga som helst problem med att påbörja lärandet så tidigt som möjligt.

Tvärtom tror jag att många problem vi ser i dag när barnen börjar bli lite äldre beror på att deras naturliga lust att lära har motarbetats när de är små vilket fått dem att tappa lusten. Sedan plötsligt vid sex eller sju års ålder ska det tydligen vara fullt fart och fokus på skolan. Inte undra på att barnen förhåller sig skeptiska …

Vidare har tydligen @Folkpartiet inlett sitt riksmöte idag. Från detta möte har bland annat följande godsak hamnat på Twitter.

Uppenbarligen har Jan Björklund backat en del från sitt detaljstyrande av verksamheten i skolan men posten före (dvs. under) uppfattar jag som helt otrolig. Vad är det de säger? I det liberala partiet? De säger att människor inte har förmåga att ta ansvar. Det har också under debattens gång visat sig att flera borgerliga debattörer och företrädare för Lärarnas riksförbund inte heller anser att ansvar är något man kan lära sig utan något som medelst osmos eller magi plötsligt finns hos barn när det inte längre är “små” eller “unga”.

Jag trodde att liberalismen var en “samhällsåskådning och politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde”. Tydligen inte hos Jan Björklund och dagens Folkparti.

Jag avslutar dagen med en liten graf från Google som visar att debatten varit livlig hela veckan med en topp den 17 mars då vi både hade P1 morgon, Lunchekot och Jan Björklund på Twitter.

Antal tweets per dag enligt Google