Nu har vi klart med tre inspirationstalare på vårt tweetupp den 12 april.

En av talarna är Hampus Brynolf (@hampusbrynolf). Hampus har bred erfarenhet av att arbete med sociala medier och Internet. Hampus är idag senior rådgivare på Intellecta corporate, t3ch på makthavare.se, före detta sociala medier-ansvarig på (s) och kommunikationsstrateg på Forum för levande historia. Hampus står bakom den uppmärksammade första “folkräkningen” på den svenskspråkiga delen av Twitter. Rapporten finns här och bakgrunden till studien finns här. Läs mer om Hampus här.

Hampus kommer att reflektera över Twitter som kanal och verktyg för påverkan och opinionsbildning.

Nästa talare är Jan Hylén (@janhylen). Jan har lång erfarenhet av att arbete med utveckling, uppföljning och utvärdering inom skolområdet. Han har arbetat på Utbildningsdepartmentet, Skolverket, varit expert på OECD och drivit egen verksamhet. Fokus i Jans arbete ligger på att tänka strategiskt kring skolans roll och uppdrag. Ett exempel är när Nordiska Ministerrådet gav Jan i uppdrag att sammanställa och analysera framtidsstudier, rapporter och forskning om skola och högre utbildning i de nordiska länderna och ge rekommendationer till hur Nordiska Ministerrådet kan arbeta vidare med frågan (läs mer här). Jan samlar mycket av sitt material på sin webbplats som finns här. Läs mer om Jan här.

Jan kommer att reflektera över hur andra länder ser på skolans uppdrag och vilka kunskaper och kompetenser eleverna anses behöva för att klara sig i det 21:a århundradet.

Vår tredje talar kommer från Lärarförbundet (@lararforbundet). Det är just nu inte helt klart vem som kommer att tala.

Varje talare förebereder mellan 5 och 10 minuters presentation som ett sätt att stimulera och fånga upp debatten i tema.

Synpunkter? Förslag på talare (gärna från @Folkpartiet och @lararnas)? Hör av dig till mig på @Johan_Groth, johan.groth at gogab.se eller 0708-23 57 11 eller till Tobias Landén på @tops eller 0733-20 48 70.

2 Replies to “Dag 9 med #merkateder – tre talare klara till tweetup

Comments are closed.