Jag vill passa på att göra ett extra, högst privat, inlägg i debatten om Jan Björklund och katederundervisningen.

Under de senaste dagarna har det bubblat i de borgerliga bloggarna i anledning av den livliga debatten på Twitter under taggen #merkateder. Det lustiga är att få av de inlägg jag läst från den blåa sidan försöker tillföra något nytt eller fördjupa analysen eller ens bemöta de sakliga invändningar som förs fram på bloggar och i Twitter (t.ex. vad gäller hur man ska tolka resultaten i PISA-undersökningarna).

Istället förfaller de borgerliga bloggarna ofta åt att avfärda alla inlägg med epitet som flumpedagoger, drevet mot Björklund etc.

Till alla er vill jag bara säga två saker:

  1. Det vore roligare och mer produktivt om ni ville vara med och ta en seriös debatt om framtiden skolas
  2. Jag startade den här debatten för att jag utifrån min borgerliga (surprise!) ståndpunkt är klart orolig för vad den nuvarande utbildningspolitiken ska leda till.

Nu vet ni att debatten inte är en enkel höger-vänster debatt. Därmed kan ni sluta upp med svepande politiska slängar och ta tag i sakfrågorna i stället. Gör det!