I min bekantskapskrets finns twittrar, facebookare, bloggare och andra social media wizes som helt och fullt gett sig den digitala kommunikationen hän. Det går inte många sekunder förrän jag får ett pling i mailen, en uppdatering på Fejan, en post i NetNewsWire, en länk på Twitter, en uppdatering på Path, en incheckning på Latitude etc.

Analoga bloggposter

I detta digitala informationsregn sticker en av mina vänner ut genom att tämligen konsekvent blogga analogt. Jag talar om @gunderhaegg som jag tidigare uppmärksammat här på bloggen (här och här).

Gunder (som egentligen heter något annat) driver sin blogg i form av en bok i vilken han, precis som vi digitala bloggare, loggar livets mysterier och dagens små insikter. Den som får tillfälle att sitta bredvid Gunder när han bloggar kan glädja sig åt att få inblick i ett litet mästerverk fyllt av anteckningar, tidningsklipp, skisser m.m.

Då och då skickar Gunder ut en analog bloggpost och då är det fest. Ett ofta konstnärligt utformat kuvert döljer en personligt utformad hälsning och noggrant utvalda texter. Här intill ser ni de två senaste posterna jag fått.

Jag tycker det är fantastiskt att Gunder fortsätter driva sina analoga blogg mitt i det digitala havet. När jag får bloggposterna inser jag hur mycket mer tilltalande papper är en dataskärmar och hur mycket större frihet man har att skapa med en penna på ett  papper. Samtidigt kan man inte bortse från de digitala kanalernas överlägsenhet när det gäller att kopiera, rätta, sprida etc.

Kan man få önska sig att framtidens datorer blir mer lika pappret och boken när det gäller gränssnitt och interaktion? Se där något att önska sig nu inför jul!