Jag har just läst om Kinas tolfte femårsplan (se t.ex. här och här). Kina kommer, enligt planen, under de närmaste åren att skifta från fokus på tillväxt till fokus på hållbar utveckling som kännetecknas av harmoni (svårt att översätta), innovation och hänsyn till miljön.

För att uppnå detta kommer Kina att

  1. satsa på att bli världsledande inom områden som nya energikällor och bioteknik
  2. utveckla konsumentmarknaden inom landet genom att satsa på säkra produkter, hög kvalitet och miljöfrågor
  3. “städa upp” inom fastighets- och banksektorerna
  4. effektivisera och modernisera “mogen” industri som tillverkningsindustri, bilindustri, råvaror, metaller, byggmaterial etc.
  5. fortsätta utveckla infrastrukturbolag (elnät, järnvägar, telekom etc.) utifrån värden som lönsamhet och kvalitet.
Som så ofta när Kina tar tag i saker och ting är målen ambitiösa. Företag inom område 1 ska öka sin andel av BNP från 1% till 15%. Inom område 2 ska utvecklingen gynnas av höjningar av minimilöner med minst 13%. Det är en spännande utveckling som det finns alla skäl att noga följa!