Regeringen har nyligen tillsatt en forskningsberedning. Beredningen är, enligt regeringens hemsida, “ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet”.

Enligt utbildningsminister Jan Björklund ska Sverige “vara en världsledande forskningsnation”. Minister Björklund betonar att “[f]orskningsberedningen är en plats där företrädare för universitet, forskare och näringslivet möter regeringen och diskuterar hur vi bäst kan stå starka i den globala konkurrensen”.

Tidigare forskningsberedning?

Uppenbarligen tycker utbildningsminister Björklund inte att allt står rätt till på forskningsfronten i dag (för i så fall borde vi ju redan vara världsledande).

Min fråga blir då: varför väljer utbildningsministern i så fall att bemanna forskningsberedningen uteslutande med företrädare för forskningsetablissemanget?

Här är det bara rektorer, landshövdingar och samma gamla vanliga företrädare för svenskt näringsliv som alltid får vara med.

Var är de nya företagen? Var är de nya forskningsområdena? Var är de nya och annorlunda tankarna? Det är visionslöst, fantasilöst och rent ut sagt tråkigt.

Jag gissar dessutom att de maktens män och kvinnor som nu får ytterligare en arena att agera på träffas i alla fall så vad de ska göra i forskningsberedningen är oklart. Men åt dem som har skola varda givet …