Jag kom på en sak till: det är segrarna som skriver historien och uttrycker den i böcker, filmer, förhållningssätt etc. Jag har under större delen av min uppväxt blivit matad med äventyrsfilmer, serier etc. där det varit kutym att låta nazister agera mer eller mindre generisk skurk. Tänk på Biggles, Modesty Blaise, Kellys hjältar osv.

Den vinklingen i kulturen gör att alla känner till i alla fall film-versionen av den onde nazisten och detta färgar förstås helhetsbilden.

Vi är med andra ord tillbaka till att vi behöver öka kunskapen om 1900-talets historia och förståelsen för vilka hot som finns mot demokratin. Det är oklokt att bygga vår världsbild på Hollywoods estetik och dramaturgi …