Nyligen upptäckte jag bloggen .BetaTales som drivs av John Einar Sandvand. Jag har bara börjat undersöka bloggen men vill redan nu gör reklam för en presentation som jag tycker är mycket intressant (se nedan). I en tillhörande post fördjupar Sandvand resonemangen i presentationen. Det hela är mycket läsvärt.

Jag vill dock passa på att lyfta fram och kommentera några punkter i presentationen och posten.

Jag håller verkligen med om Sandvands första punkt: ny plattformar växer fram som gör innehåll mer tillgängligt och vi som konsumenter vill ha tillgång till vårt innehåll på många olika plattformar under dagen.

Tyvärr vet vi ju av erfarenhet att många stora bolag inom IT-, media- och innehållsbranschen gör sitt bästa för att motarbeta denna utveckling. Grunden är ofta ett gammaldags tänk om att låsa in sina kunder i en viss teknik eller tjänst. (En utmärkt fördjupning inlåsningens mekanismer har skrivits av vännen @salling och finns i Statskontorets rapport “Öppen programvara“, nr. 2003:8, kapitel 6.)

Jag kan bara se en långsiktig och hållbar lösning i denna fråga och det är att vi som konsumenter ställer krav på att den teknik och de tjänster vi köper baseras på öppna och etablerade standarder. Och till alla som undrar: nej, Microsoft Office är inte en sådan standard bara för att många använder programmet! Läs i stället “Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering“, SOU 2007:47.

När det gäller Sandvands andra punkt (Disaggregation and repackaging of content) så är det bara alltför sant. Lika sant är hans one-liner “Content without metadata has no value!” för så är det ju: bara innehåll saknar värde om man inte kan hitta det. Frågan är dock inte ny, se t.ex. följande fem rapporter från IT-kommissionen: “Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige?”, SOU 2000:123, “IT-samhällets mjuka infrastruktur”, ITK 46/2002, “Vårt digitala tjänstesamhäle – vision 2011+”, SOU2002:25, “Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken”, SOU2002:51, “Breddtjänster – några exempel”, ITK 51/2002.

Det faktum att frågan varit aktuell tidigare visar bara att det i denna fråga gått för långsamt. Det kommer att krävas kraftfulla insatser när det gäller att bygga om begrepps- och informationsmodeller om vi ska komma vidare (och det måste vi) i denna fråga.

Jag har skrivit om saken förr (t.ex. här och här) och återkommer sannolikt igen. Men tills dess: låt er inspireras av Sandvands presentation.