Lantmäteriet och andra myndigheter som arbetar med geodata ligger långt framme när det gäller att bidra till samhällets mjuka infrastrukturer. Nu har man tagit ytterligare ett steg i arbetet och presenterar termdatabasen “Ekvator – för enhetlig terminologi inom geodataområdet”. Så ska en slipsten dras!

Nu ser jag fram emot lite fiffiga API:er och några kluriga nya tjänster baserad på en väldefinierad terminologi!