Frågan kommer ofta upp om sociala medier är något mer än en “leksak” för teknikentusiaster. Finns det någon verklig nytta med sociala medier och vad är i så fall denna nytta?

Nu finns det en del svar på dessa frågor. McKinsey har nämligen genomfört en stor internationell enkätundersökning där 4261 företagsledare (däribland undertecknad) har svarat på vad sociala medier innebär för deras verksamhet nu och i framtiden.

Några av de mest intressanta resultaten är

 • sociala medier används allt mer och respondenterna ser tydliga nyttor med att använda dem
 • det finns en liten kärna som växer stadigt av företag som är “fully networked”
 • företag som antingen använder sociala medier för internt ELLER externt bruk minskar; man blir antingen fully networked eller återgår till att vara “developing” (dvs. mer av “prova på”)
 • vad gäller olika tjänster kan man konstatera att användningen av
  • social networking (Facebook etc.) ökar drastiskt
  • mikrobloggar ökar
  • tjänster för att dela film och video ökar
  • bloggar ökar
  • taggning ligger still
  • RSS ligger still
  • wikis minskar
  • podcasts minskar
  • mash-ups minskar drastiskt
 • stabila mönster börjar utvecklas för hur olika tjänster används för att skapa nytta (se bild längre ner), t.ex.
  • för omvärldsbevakning används sociala tjänster, bloggar och mikrobloggar
  • för att hitta nya idéer används sociala tjänster, bloggar och mikrobloggar
  • för att hantera projekt används sociala tjänster, bloggar, video och wikis
  • för att allokera resurser används sociala tjänster
 • ju mer företag använder sociala medier desto större nytta upplever de
Exhibit 2 ur McKinseys rapport

Allra mest intressant är emellertid vad respondenterna säger om hur ökad användning av sociala medier kommer att  påverka organisation och processer. Några av de viktigaste förändringarna är

 • gränserna mellan anställda, leverantörer och kunder suddas ut (35%)
 • arbetsgruppper kommer i ökad utsträckning att vara självorganiserande (32%)
 • fakta, snarare än åsikter, kommer i ökad utsträckning att ligga till grund för beslut (32%)
 • hierarkier kommer att minska eller försvinna (27%)
 • ökad transparens vid gäller finansiella frågor (19%)
Det är den här listan (Exhibit 7 i rapporten) som jag tycker ger mest att tänka på. Om man väger samman de olika trender som enkätsvaren visar på ser vi ett helt nytt arbetsliv växa fram. Det har ju länge talats om att vi alla ska bli entreprenörer och “fria agenter”, vi måste lära oss “sälja oss själva” etc. Man kan tycka vad man vill om en sådan utveckling men McKinseys enkät visar att vi är på väg åt det hållet, inte bara i propellerhattarnas föredrag, utan också om man pratar med företagsledare och arbetsgivare.
Hur förbereder vi då oss själva och inte minst våra barn på denna sköna nya värld? Se där en fråga som är alldeles för allvarlig för att lämnas till vår nuvarande utbildningsminister. Jag ber att få återkomma i frågan i en senare post.
Rapporten “The Networked Enterprise Holds Steady” kan man ladda hem här (pdf-fil).