I min fortsatta arkeologiska övning under helgerna hittar jag en tidig artikel om Twitter. Artikeln publicerades i augusti 2009 i SvD. Magnus Bremmer från Stockholms universitet skriver om Twitter och hur tweets påverkar vårt sätt att skriva.

Intressant på en historisk nivå är skildringen av Félix Fénéon, den franska journalisten som skriver “tweets” lång före Twitter i Le Matin. Som vanligt, frestas man att säga, är det inte så mycket nytt under solen …

Mer aktuellt är diskussionen om “öppna” texter och kollaborativt skapande, inte minst i belysning av fenomenet #prataomdet. Läs gärna understreckaren idag!