När sociala medier blir en alltmer vanlig del av företag och organisationers vardag så blir det viktigt att kunna mäta och följa upp närvaron i sociala medier. Frågan diskuterades på det senaste mötet med Stockholm Social Media Club utifrån exemplet Klout.

Jag rekommenderar alla som är intresserade av nyttan med sociala medier att titta på filmen från mötet! För er som är trägna så kan jag utlova djupsinninga kommentarer av undertecknad framåt slutet (vid 51 min och 58 sek :-)).

Tack till @annika som håller ihop SSMC!