I går firade Moderatkvinnorna i Stockholm 100 år av politiskt arbete. Tack vare vännen Maria A hade jag fått en inbjudan till detta intressanta arrangemang som gick av stapeln på restaurang Och himlen därtill på Götgatan 78.

Valfrid Palmgren, foto från 1905

Den som nu möjligen får för sig att det var någon form av överdådig bankett för de besuttna kan slappna av. Arrangemanget bestod av fyra anföranden (mer om detta nedan) och därpå kaffe och sju sorters kakor (som visade sig vara åtta olika sorter). Kafferep har jag inte varit på på säkert 30 år så bara det var ju roligt.

Evenemanget förlänades extra glans i form av statsråden Billström och Kristersson samt landstingrådet Reinfeldt (till vilken även hörde en bister man i mörk kostym som höll sig diskret i bakgrunden).

För anförandena stod Maria som talade om ROT, RUT och hur dessa kan underlätta för kvinnors företagande, kommunalrådet Ebba Busch som talade på temat “We can do it – utan kvotering“, fil. dr. Anita Du Rietz som talade om kvinnligt företagande under 400 år utifrån ett nu pågående forskningsprojekt samt fil. dr. Ann-Marie Petersson som talade om moderata pionjärer.

Det hela vara mycket trevligt och lärorikt. Visste ni t.ex. att det var de moderata kvinnorna som bildade det första politiska kvinnoförbundet i Sverige? Visste ni att moderaten Valfrid Palmgren var en av de två första kvinnorna som blev invalda i stadsfullmäktige, samma år som kvinnor blev valbara, dvs. 1910? Visste ni att Hjalmar Branting ansåg att kvinnlig rösträtt kunde vänta? Så där kan jag förtsätta men läs hellre boken “Moderata pionjärer: Kvinnor i politiskt arbete 1900-2000“.

Så här långt var ju allt gott och väl men nu kommer en annan del av historien fram. Jag plägar ju nyttja Twitter då och då. Så gjorde jag även denna gång.

Roligt nog var det flera som “lyssnade” och ville kommentera (se här intill). Dock blev jag lite förvånad över de svar jag fick.

Jag började med att meddela ett intressant fakta. Det var faktiskt högerkvinnorna som bildade den första politiska föreningen för kvinnor i Sverige.

@TantCharlie tar tydligen illa vid sig av detta och försöker förringa (om man nu kan förringa fakta; de är ju vad de är) min tweet genom att framhålla att dessa kvinnor hade möjlighet “att göra annat än att uppfostra barn och bruka jord”. Jag vet inte riktigt vart @TantCharlie vill komma med detta påstående. Jag gjorde ingen värdering i mitt påstående och behöver således inte argumenteras mot.

Frågan är dock intressant och svaret är att alla hade inte utbildning, pengar, social status och tid. Cecilia Milow t.ex. var faderlös och modern försörjde sin fem barn som lärare i engelska. Stina Quint var bonddotter från Frillestads socken (alltså en av dem som @TantCharlie tror inte hade tid till annat). Jeanna Nilsson var prästdotter. Alltså inte bara idel ädel adel även om sådana förstås också fanns …

Och även om så vore: hade det gjort dessa kvinnors kamp för lika rösträtt, för bibliotek för barnen, för skola, utbildning och möjlighet till arbete mindre värd? Är det fel och fult om “rika” kvinnor “som hade tid att göra annat” utnyttjar detta till att göra det bättre för alla kvinnor?

Därpå inkommer @Chrishka med en RÄTTELSE. Rättelse till vad? Rättelsen följs upp med en (retorisk?) fråga om jag vet att alla var höger. Jag är ledsen men jag förstår inte alls vart dessa kommentarer leder. Ja, sannolikt startas förbundet för högerkvinnor av kvinnor som är höger. Jag känner mig något förvirrad …

Därefter påminner @cyrran om Kerstin Hesselgren som valdes in i första kammaren i Riksdagen 1921, dvs. samma år som Nelly Thüring, Agda Östlund, Elisabeth Tamm och Bertha Wellin väljs in i andra kammaren. Fem kvinnor från olika partier som förtjänar en egen post längre fram. Hur som helst en positiv tweet, tack!

Därpå återkommer @chrishka med en tweet om att jag fått “felaktig information”. I vilket avseende? Var det frågan om högerkvinnorna bildade det första kvinnoförbundet i Sverige? Var det att jag påpekade att inte alla kvinnor som var med då var rika? Var det att de inte alla var höger? Just då kände jag begränsningen i Twitters 140 tecken …

Hur som helst: Moderatkvinnorna var först, alla kvinnor som var engagerade i föreningen var inte rika (även om många säkert var det) och de var sannolikt alla högersinnande. @chriska hänvisar till en webbadress som saknar såväl källhänvisning som uppgift om vem som står bakom den. De fakta jag presenterar här kommer från boken jag redan nämnt och Wikipedia.

Uppriktigt sagt blir jag lite konfunderad av den här typen av samtal. Jag har inte gjort någon värdering. Jag har inte baktalat icke-moderata politiker. Tydligen var det känsligt ändå … Jag kommer återigen att tänka på Valter Lundells avhandling (se här).