Här kommer ett kort servicemeddelande i anledning av att jag infört en ny kategoristruktur på webbplatsen. Tanken har varit att det ska bli lättare att skilja på poster där jag skriver om saker som har att göra med mitt yrkesliv och mina professionella intressen (t.ex. e-förvaltning, sociala medier, och på poster där jag skriver om saker som har att göra med mina fritidsintressen