Groth & Groth AB har tecknat avtal med Sigtuna kommun gällande en genomlysning av kommunens skolor. Uppdraget består i att ta fram konkreta förslag på insatser som gör det möjligt för Sigtuna att uppnå en högre måluppfyllelse inom skolan. Uppdraget kommer att genomföras av Johan Groth tillsammans med Jan Hylén.

Johan och Jan har vardera över 20 års erfarenhet av att arbeta med skol- och utbildningsfrågor, framför allt på nationell nivå (kvalitets-, lednings- och styrningsfrågor, läroplansfrågor, IT i skolan m.m.) men även på europeisk och kommunal nivå.

Förslagen kommer att baseras på såväl kvantitativa data (kvalitetsutvärderingar, enkäter etc.) som på ett stort antal gruppintervjuer med företrädare för skolan (i första hand lärare, elever och föräldrar).

Uppdraget ska genomföras under perioden maj – augusti 2011.

2 Replies to “Reklam: Gogab tecknar avtal med Sigtuna kommun

Comments are closed.