Västra Götalandsregionen driver ett forskningsprogram för små och medelstora företag som kallas FOU-kortet. Gogab tillhandahåller, genom Johan Groth, expertis för bedömning av ansökningar inom programmet. Johan har lång erfarenhet av att läsa och granska ansökningar inom forskning och utveckling från tidigare uppdrag hos bland annat KK-stiftelsen, Vinnova (programmen Forska&Väx och Var dags IT) samt .SE:s arbete inom Internetfonden.