I dag är det den 1 september. Sommaren är därmed officiellt slut och det finns alla skäl att fundera över hur hösten kommer att se ut. För min del blir det en tämligen hektiskt höst:

  • Kunskapsskolan tar mest tid. Här stöttar jag koncernledningen inom områdena verksamhetsarkitektur, strategisk IT-utveckling och coaching av projektledare
  • i den statliga utredningen “Framtidens stöd till konsumenter” är jag expert tillsammans med bl.a. Alice Bah Kuhnke och Nicklas Mattson. Här bidrar jag med kunskap om sociala medier, digitala kanalstrategier och organisationsfrågor inom offentlig förvaltning

    Höst (foto Holger Ellgaard)
  • hos Explorateringskontoreti Stockholms stad hjälper jag till med att ta fram nya metoder att upphandla kompetenstjänster
  • i Sigtuna kommun gör jag tillsammans med Jan Hylén en genomlysning av de kommunala skolorna. Beställare är Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden genom sina förvaltningschefer
  • Arkitektur-, PC-, Samverkans- och Telefoninätverken rullar på som vanligt. Rollen som koordinator i dessa fyra kollegiala nätverk av experter och chefer från statliga myndigheter är ständigt lika rolig och lärorik
Ganska fullt just nu men snart är våren här och då finns det mer tid :-). Hör gärna av dig om du har något roligt och/eller spännande uppdrag i rockärmen. Varför inte något gammalt rötägg som ingen vill ta tag i? Omöjliga uppdrag gillar jag!

PS Vi får förstås inte glömma arbetet som vice ordförande i Sverok men det är ju ideellt arbete och räknas inte av mot veckans 40 timmar! Det gör inte heller det lika roliga som spännande uppdraget att hjälpa entreprenörer inom Venture Cup.