Groth & Groth AB har tecknat avtal med Pensionsmyndigheten. Uppdraget består i att löpande stödja Pensionsmyndigheten i att etablera och utveckla sin närvaro i sociala medier. Uppdraget omfattar bl.a. analys av myndighetens användning av sociala medier, stöd i utveckling av riktlinjer och strategier samt omvärldsanalyser och jämförelser med andra aktörer (bench marking).

Groth & Groth AB tillför såväl kunskap om sociala medier och hur de kan användas för att skapa verksamhetsnytta som bred erfarenhet av verksamhetsutveckling inom offentlig sektor.

Behöver din myndighet stöd i arbetet med att utveckla er närvaro i sociala medier? Kontakta i så fall gärna Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.