Jag har nyligen läst “The Whuffie Factor” av Tara Hunt (ISBN 978-0-307-40950-8). Tre saker har jag vid det här laget lärt mig om amerikanska managementböcker:

 1. de är alltid för långa och för pratsamma
 2. de handlar (nästan) alltid om hur framgångsrik författaren är
 3. jag läser dem alltid minst två år för sent

The Whuffie Factor är inget undantag från dessa regler. Tara Hunt skriver i och för sig relativt trevligt men man blir otroligt trött på att höra hur framgångsrik hon är och hur många viktiga kunder hon haft och vilka spännande människor hon träffat och vilka viktiga personer som frågat henne om råd.

Hunt har också en tämligen okritisk attityd till sociala medier. Om vi alla lägger ut oss på Twitter och börja dela med oss av saker och ting så blir allting bra. Observera nu att jag i sak håller med om det mesta som Hunt skriver men sociala medier är ingen patentlösning på alla världens problem; ibland är de det, ibland kan de vara ett stödjande verktyg och ibland spelar de liten eller ingen roll. Hunts exempel kommer också mycket riktigt från B2C-sektorn och, till del, från offentlig sektor.

Efter denna lilla skur av etter vill jag likväl framhålla att jag fann boken läsvärd. Några poänger jag fann särskilt intressanta är:

 • att överhuvudtaget tänka i termer av whuffie, dvs. socialt kapital, som en “valuta” med eget värde. Här ger Hunt flera intressanta exempel på hur man kan ta vara på sin whuffie och både tjäna social valuta och “riktiga” pengar
 • de fem huvudprinciperna för att agera på framtidens marknader (inte bara på nätet, tror jag, utan överallt):
  • sluta prata, börja lyssna
  • var en del av den gemenskap där dina kunder, partners etc. finns
  • skapa produkter och tjänster som kunderna älskar [möjligen den minst intressanta, det är ju old news att den som skapar “amazing experiences” som Hunt skriver ligger bättre till hos kunderna, fast å andra sidan inte alltid; jämför Mac och PC – vilken ger amazing experiences och vilken finns det flest av?]
  • agera agilt, överplanera inte
  • hitta ett högre mål för din verksamhet
 • de åtta principerna för interaktion:
  • lyssna på experterna och tala till kunderna
  • ta vara på alla feed back du får
  • ta inte negativ feed back personligt
  • uppmärksamma dem vars idéer du realiserar
  • synliggöra nya funktioner och be om feed back
  • göra små, löpande förändringar istället för stora överhalningar; det visar att du lyssnar
  • vänta inte på feed back, sök den aktivt
  • det finns alltid någon som tycker tvärtom

Idag kan Hunts bok känns till delar passé. Vi vet vad Twitter är, vi förundras inte över att man kan bygga virtuella gemenskaper på kort tid etc. Men minns att boken är skriven 2009 och då var allt detta inte lika självklart. Å andra sidan visar det hur fort utvecklingen går just nu …

Jag tycker att The Whuffie Factor, trots min kritik ovan, är läsvärd. Läs den i lätt trav och stanna upp på de exempel som passar din verksamhet och vid de listor och sammanställningar som finns på några håll i boken. Låt däremot den amerikanska framgångsjargongen porla som en bäck vid sidan av.

2 Replies to “The Whuffie Factor

 1. Nu vill ju inte jag vara en gnällmåns men visst är väl managementböcker rentav odrägliga. De innehåller i princip samma saker och är fyllda av självklarheter. Det finns inte den minsta intellektuella stuns i dem. De olika principerna är antingen en del av allmängodset eller åtminstone väl kända sedan länge.

  1. Tack för kommentar. Jag är böjd att hålla med. Ibland kan det dock ligga ett värde i att sammanställa och tillgängliggöra även det som kan uppfattas som väl känt men, som sagt, många managementböcker är väl pratiga.

Comments are closed.