I morse var jag på ett mycket spännande seminarium som arrangerades av Intellecta. Den ständigt lika kreativa @hampusbrynolf har genomfört vad som måste vara den första seriösa folkräkningen på den svenskspråkiga delen av Twitter.

Låt oss börja med att konstatera att en sådan folkräkningen kräver ett antal definitioner av vad det innebär att vara aktiv på Twitter. Hampus har valt en i mitt tycke pragmatisk och funktionell defintion. Aktiv är den som i huvudsak skriver på svenska och som 1) har skrivit minst en tweet och 2) följer minst en eller följs av minst en annan svenskspråkiga twittrare.

Med denna definition så finns det ca 91.000 svenskspråkiga twitterkonton, dvs. motsvarande ca 1 % av Sveriges befolkning twittrar. Tillsammans har dessa twittrare levererat ca 25 miljoner tweets.

Hur många är då aktiva twittrare i meningen att de skrivit minst två tweets varav minst ett den senaste månaden? Svaret är ca 36.000 twittrare, dvs. 40 % av “bruttoantalet”.

Hampus har också tittat speciellt på de riktiga “twitterproffsen”, här definierat som de aktiva twittrare som snittar minst en tweet om dagen i minst 30 dagar. Det finns runt 11.000 sådana konton.

Hur twittrar man? Det visar sig att det finns ett antal storproducenter av tweets: ungefär 6 % av twittrarna har skrivit fler än 1000 tweets och dessa ca 5500 användare står för ungefär 17 miljoner tweets, dvs. ca 68 % av alla tweets!

Studien visar också att antalet svenskspråkiga twittrar växte lavinartat i årsskiftet 2008/2009: i november 2008 fanns under 1000 svenskspråkiga konton och i februari 2009 fanns nästa 10000 konton!

Vilka slutsatser och reflexioner gör jag i anledning av denna studie?

Den första är att Twitter är en kanal och ett forum för en relativt liten men aktiv och inflytelserik grupp av Internetanvändare. Det genomslag som Twitter får i andra media står snarare i proportion till användarnas befintliga eller förvärvade inflytande än till antalet användare.

Det andra är att det för företag och myndigheter i dag är tämligen tveksamt om det lönar sig att satsa på Twitter. Det går inte idag att ange som skäl för att engagera sig på Twitter att “organisationen måste vara där kunderna är”. I de allra flesta fall finns kunder och användare på Facebook snarare än på Twitter …

Däremot kan man säga som så att om det är viktigt att vara där trendsättare och debattörer finns så ska man satsa på Twitter. För en organisation som vill ha en bred närvaro i sociala medier är det förstås också nödvändigt att finnas på Twitter som en del i en sammanhållen webbnärvaro.

Det tredje är att jag skulle vilja veta mer om hur man använder Twitter. Jag anser att man måste sluta se alla sociala media-tjänster som “primära tjänster”. Jag tror att många använder t.ex. Twitter som en “sekundär tjänst” också, t.ex. genom att låta bloggen publicera en tweet när man gör en ny post eller genom att på en viss webbsida presentera alla tweets med en viss hash-tag (se t.ex. här där alla tweets med #sverok presenteras och skapar ett levande nyhetsflöde).

Den fjärde är att det skulle vara intressant att gå vidare, och detta föreslog också Hampus, med mer kvalitativa studier av de 5000 eller 11000 mest aktiva twittrarna. Vad skriver de om? Vilka är de? Tydligen finns vissa “automatkonton” bland de riktiga storanvändarna, t.ex. tidningar som pushar ut en tweet per ny artikel. Man skulle också vilja se sociologiska data: könsfördelning, utbildning etc. Och varför det undrar ni? Jo, just för att twittrarna har ett extremt högt inflytande i debatten.

Detta är en mycket viktig rapport i arbetet med att skapa empiriska data kring svenskarnas användning av sociala medier! Mer sådant, tack!

7 Replies to “Twittercensus – första folkräkningen på Twitter

 1. Det börjar ju så bra.

  “Med denna definition så finns det ca 91.000 svenskspråkiga twitterkonton, dvs. motsvarande ca 1 % av Sveriges befolkning twittrar.”

  men sen drar man slutsatsen att 1% twittrar. Hur många twittrar på annat språk vet man inte så slutsatsen är felaktig.

  Fördelen med twitter är att det är vad du säger som spelar roll inte vad ditt hemland är.

  Christian

  1. Nja, jag skriver faktiskt att motsvarande 1 % av Sveriges befolkning twittrar. Det var ett medvetet försök att ge en bild av hur många personer 91.000 egentligen är och att visa att antalet twittrare vida understiger antalet facebook-användare.

Comments are closed.