Här kommer ytterligare ett antal favoriter bland uppföljnings- och utvärderingsverktyg för Twitter. Dessa är av mer kvalitativ karaktär än de verktyg jag beskrev i den förra posten.

  • Klout (min sida) är den kanske mest avancerade tjänsten för uppföljning av twitterkonton. Ditt konto får ett kloutvärde som är en sammanvägning av ett 30-tal olika värden som hämtas från användarens Twitter- och Facebookkonto. Ett högt kloutvärde betyder att man har ett högt inflytande. Kloutvärdet kan delas upp i tre delar: True reach, Amplification och Network. True reach mäter din “aktiva publik”, dvs. dem du har någon form av dialog med. Värdet baseras på parametrar som Followers, Mutual Follows, Friends, Total Retweets, Unique Commenters, Unique Likers, Follower/Follow Ratio, Followed Back %, @ Mention Count, List Count, List Followers Count. Amplification är ett mått på hur mycket diskussion och samtal dina inlägg leder till. Värdet baseras på Unique Retweeters, Unique Messages Retweeted, Likes Per Post, Comments Per Post Follower Retweet %, Unique @ Senders, Follower Mention %, Inbound Messages Per Outbound Message, Update Count. Network, till sist, är ett mått på hur inflytelserikt nätverk du har. Värdet baseras på List inclusions, Follower/Follow Ratio, Followed Back %, Unique Senders, Unique Retweeters, Unique Commenters, Unique Likers, Influence of Followers, Influence of Retweeters and Mentioners, Influence of Friends, Influence of Likers and Commenters. Klout redovisar också något som kallas Influence Matrix som ger en bild av vilken typ av twittrare du är (Explorer, Pundit, Thought Leader etc.) och vilka som påverkas av det du skriver och vilka som påverkar dig. Klout ger i och med detta också bra verktyg för att utvecklas sitt twittrande. Tyvärr har jag inte hittat något om hur kloutvärdet räknas ut (men det kanske är för att minska möjligheterna till att missbruka systemet).
  • Socialmention är “sök- och analystjänst” som sammanställer information från flera olika sociala och andra kanaler, bl.a. Twitter, Facebook, FriendFeed, YouTube, Digg och Google. Man kan med andra ord söka på vad som helst (inte bara twitterkonton). Socialmention ger dock mer än bara en lista över sökträffar. I vänstermarginalen finns ett antal statistikuppgifter. Till att börja med anges fyra värden som känntecknar sökordet. De är strength som är ett mått på sannolikheten att sökordet nämns i sociala medier, sentiment som mäter antalet positiva kommentar i relation till antalet negativa kommentarer (hur de skiljer på positiva och negativa kommentarer framgår dock ej och jag hittar “negativa” poster som jag inte skulle anse vara negativa, t.ex. “Twitter says it won’t be acquired”), passion som är ett mått på hur ofta de som talar om sökordet gör så (hög passion visar att man har hängivna anhägare) samt reach som är ett mått på hur många olika personer som talar om sökordet. Dessutom finns mer kvantitativ information som när någon senast nämnde sökordet, vem som använt sökordet och hur ofta m.m. Tjänsten är en bra börja för den som vill följa sitt varumärke i sociala medier.
  • Topsy är också en söktjänst som indexer och rangordnar resultaten efter de samtal som pågår här och nu. Jag tycker tjänsten är lite svår att använda. Det är t.ex. inte klart för mig hur resultaten rangordnas. Jag saknar ofta saker jag vet borde finnas men de kanske inte kommer med för att ingen pratar om dem? Mest användbar, kanske, är att söka på Experts. Då får man en bild av vilka som ofta talar om sökordet.
  • trst.me (min sida) är en sida som förutom att visa dit trstrank-värde (se nedan under Twittoppen) även visar andra parametrar som karakteriserar ett twitterkonto. Bland parametrarna finns feedness som kan indikera om ett användarkonto är ett spamkonto, interesting som visar hur mycket folk pratar om dig i relation till hur mycket du själv pratar (Britney Spear har t.ex. högt värde) och sway som visar om andra skickar dina tweets vidare vilket är ett mått på om du är en person med högt förtroende. Tjänsten ger alltså goda möjligheter till avancerad analys av egna och andra twitterkonton.
  • Twittoppen (min sida) är en tämligen ny svensk tjänst. Här kan man få statistik för enskilda konton. Det som är bra med Twittoppen är att man inte bara för tillgång till followers, fans och friends utan också något som kallas Inflytande och som mäts i trstrank. Måttet baseras på hur många som interagerar med dig sammanvägt med hur många som interagerar med dem. Resultatet blir att det är bättre att få en aktiv följeslagare som har egna följeslagare än att få många följeslagare som har noll egna följeslagare. Metoden påminner om hur Google sorterar sina sökresultat (PageRank-alogritmen). Twittoppen (och Infochimps som förser Twittoppen med data) skapar härmed en möjlighet till “djupare” ranking av twitteranvändarna, en ranking som är mer kvalitativ än kvantitativ. Se även trst.me ovan! För varje parameter Twittopen mäter kan man (förstås) se en lista över allt användare i Sverige, i vissa städer och utifrån vissa andra grupperingar.

Hör gärna av er med synpunkter och kommentarer!

Det här tycker jag är en intressant post.