Ett globalt dokument (det är skrivet på engelska)

I dag började barnen skolan efter flera veckors onödig ledighet. Hur ska vi kunna stå oss starka i den globala konkurrensen om inte barnen dagligen och stundligen eftersträvar den yppersta excellensen? Jag var uppriktigt sagt glad över att barnen äntligen skulle återgå till en skola som jag trodde tagit milsvida kliv bort från den kunskapsmässiga avgrunden tack vare ett framsynt reformarbete signerat Jan Björklund.

Jag vill att mina barn ska lyckas i det framtida kunskapssamhället och i den globala konkurrensen. Därför vinnlade jag mig om att redan på terminens första dag efterhöra hur barnens lärare, skolledare och lokala skolpolitiker arbetat för att uppnå den yppersta excellens som ju krävs för att säkra Sveriges position som en ledande kunskapsnation.

Döm därför om min förvåning när son #1 meddelar att hans uppropsdag bestod av pro primo ett kort tal av rektor i aulan och pro secundo en inställd lektion, son #2 meddelar att hans uppropsdag bestod av ett kort tal av (annan) rektor och tilldelning av skåp och son #3 meddelar att hans uppropsdag betod av ett kort tal av ytterligare en annan rektor.

Hur ska vi kunna uppnå den yppersta excellensen och säkra ett livslångt lärande i ett globalt perspektiv när skolorna på ett så uppenbart sätt missköter sitt uppdrag att föra fram eleverna till den yppersta framkanten på spjutspetsen?

O tempora, o mores! Jan Björklund, så mycket återstår av ditt idoga reformarbete!

4 Replies to “Excellens i skolan …

  1. Ja, för sjutton… Uppropsdagen borde innehålla minst en femtimmarstenta på hela förra läsårets samlade kunskaper, så att vi förvissar oss om att det här med sommarlov inte är något som tar eleverna bakåt i utvecklingen 🙂

  2. Med den löpandebandteknik som funnits i skolan sedan den uppfanns i en omvärld som den passade perfekt i och som Jan Björklund antagligen har ett romantiserat minne av, lär knappast mer tid på löpande bandet skapa mer excellens. Snarare är det mer omvärldsanpassning som behövs. Innan dess är det nog bättre om både sommar- och vinterlovet blev en månad längre.

Comments are closed.