Ni som är trogna läsare vet att jag ibland bjuder på små inblickar i livet som jag plockar upp vid frukost- eller middagsbordet i samtal med son #1, #2 och #3. Ibland är dessa inblickar underhållande, ibland mer än så.

Excellens är ju ett ord som vi ofta hör i samband med skolan. Det ska vara något positivt och eftersträvansvärt. I skolan däremot har ordet fått en ny innebörd som i “Gick det excellent på provet?” eller “Jag fick bara hälften rätt på provet.”, “Excellent!”

Jag har ju varit rätt tydlig på bloggen med att jag inte är nöjd med den nuvarande utbildningspolitiken. Jag tycker att det är för mycket tal om spets, excellens och framkanter. Naturligtvis måste vi hålla hög kvalitet i skolan. Naturligtvis måste vi ha höga förväntningar på eleverna. Det är dock något helt annat än att driva ett elittänkande som bara leder till utslagning och uppgivenhet. Skolan är inte ett hundrameterslopp och lärande är inte en tävling.

Det gläder mig att dagens skolelever ser igenom denna skadliga utbildningspolitiska retorik!

4 Replies to ““Excellens sa Björklund” …

  1. “Excellent!” är ju annars Mr. Burns catchphrase, men det kanske är att underskatta dagens ungdom att tro att de bara sett för mycket Simpsons 🙂

Comments are closed.