Under 2012 har jag fått förmånen och nöjet att arbeta heltid med Sverok. Det har varit ett spännande, roligt och omtumlande år på många sätt. I dag börjar Riksmötet och det kan finnas skäl att sammanfatta året så här långt.

Året har bland annat innehållit

  • möten med medlemmar i medlemsföreningar och distrikt i norr, söder, öster och väster
  • möten med myndigheter, bl.a. Lotteriinspektionen, landsting och kommuner
  • möten med riksdagsmän från Folkpartiet och Centerpartiet och kommunpolitiker från bl.a. Linköping
  • många samtal med alla engagerade i Sveroks arbetsgrupper
  • engagera föreningar, hitta sponsorer och packa lådor för Spelveckan
  • många bra styrelsemöten med livliga diskussioner och viktiga beslut
  • kreativa dagar med medlemmar, ideellt engagerade och anställda där vi kläckt nya idéer
  • många med bra konferenser där vi lyft fram Sverok och spelhobbyn, bl.a. i Almedalen, på Pride och i LSU Idédebatt
  • debatter i media, bl.a. kring statliga bidragssystem, normer och attityder, konvent, finansiering m.m.
  • och mycket, mycket mer

Jag har fått träffa många engagerade och kunniga människor. Jag har fått arbeta med utveckling av organisationer och administration. Jag har fått vara med och påverka beslutsfattare och tjänstemän.

Jag ser en stark och levande spelhobby där mycket hänt under året men där mycket återstår att göra. Det har varit ett fantastiskt roligt och jag hoppas få vara med och arbeta med Sverok även under 2013.