På det nyligen timade årsmötet i ax (som står för Amatörkulturens samrådsgrupp) valdes en delvis ny styrelse. Bland de nya som valdes in i styrelsen finns undertecknad.

Det är ett spännande och roligt uppdrag att få sitta i ax’ styrelse. ax arbetar med påverkansarbete som syftar till att

  • öka kontakterna mellan amatörkulturens olika genrer,
  • stimulera kunskapsutveckling mellan praktiker och forskare,
  • på olika sätt verka för amatörkulturens utveckling både vad gäller kvalitet, omfattning och dess relationer till samhällets kulturorgan.
Jag ser fram emot att, som företrädare för Sverok, få arbeta tillsammans med andra rikstäckande amatörkulturella organisationer och utveckla amatörkulturen i Sverige.