Jag har uppdaterat strukturen på bloggen (igen). Nu finns tre avdelningar:

  • poster från mitt yrkesliv – här handlar det mest om verkamhetsutveckling och IT inom offentlig och ideell sektor men också om innovation, karriärt m.m.
  • poster om mina fritidsintressen – här handlar det mycket om böcker, (stum)film, ord, saker man hittar på Internet m.m.
  • poster där jag uttrycker en politisk uppfattning – här skriver jag om skola, högre utbildning, forskning, barn och unga samt om Kina, USA, demokrati m.m.

Jag hoppas detta ska underlätta er läsupplevelse! Hör gärna av er med synpunkter och kommentarer.