Vi behöver inte politiker som stoppar huvudet i sanden!

Uppdraget som riksdagsledamot innebär ett stort ansvar: de beslut som fattas i kammaren påverkar ju hela samhället! Det är därför viktigt att besluten är välgrundade och bygger på fakta (så långt det är möjligt).

För att kunna fatta välgrundade beslut anser jag att det är oerhört viktigt att lyssna på olika röster och ta in olika perspektiv.

Just därför blir jag otroligt upprörd och besviken av den attityd som Jörgen Hellman (s) ger uttryck för i en artikel i Aftonbladet. Hellman säger i artikeln “Det dräller in inbjudningar varje dag men man måste sätta upp några principer här i livet”. Den princip han valt är att bara gå på sådant som partiet anordnar!

Jag förstår det praktiska problemet med att få många inbjudningar och behovet av att sålla men att göra som Hellman anser jag var ansvarslöst och anti-intellektuellt. Om Hellman inte är intresserad av att delta i den politiska debatten och ta in nya intryck tycker jag han ska lämna sin plats i riksdagen åt någon som är villig att lyssna, tänka och lära.

Tvärtemot herr Hellman vill jag lyssna på vad olika människor kan berätta om sin vardag! Hör av dig här eller på johan.groth@gogab.se eller @Johan_Groth.