Projektet “Trygga din ekonomiska framtid” har tilldelats SPV:s pris Guldkanten 2012. Så här lyder SPV:s motivering

Med begränsade resurser når Finansinspektionens folkbildningsprojekt ut på bred front med saklig, lättillgänglig och pedagogisk information om vad alla borde veta om pensioner. Man visar att samarbeten är framtidens distributionsform och att de breda folklagren visst kan ta till sig information om pensioner utan några särskilda förkunskaper. Projektet Trygga din ekonomiska framtid erbjuder därmed en möjlighet till kunskap om pensioner som länge saknats. Projektet utmärker sig genom smart distribution, ett pedagogiskt anslag och det väl avvägda innehållet.

“Trygga din ekonomiska framtid” är ett av många projekt vi driver inom ramen för nätverket Gilla Din Ekonomi. Det är ett viktigt projekt där vi tillsammans med fackliga organisationer och delar av folkbildningen utbildar fackliga företrädare och lärare inom folkbildningen till s.k. vidareinformatörer inom pension, spara, låna, budget och betala.

Projektets mål är att höja enskilda personers kunskaper i privatekonomiska frågor. Med bättre kunskaper och ett högre privatekonomiskt självförtroende är det lättare att ta ställning i frågor som rör den egna privatekonomin. Detta ger, i sin tur, möjlighet till en bättre kontroll över sin ekonomi och en större trygghet.

Stort grattis till alla som varit aktiva inom projekt! Jag ser fram emot att höra mer på nästa möte med programrådet!

Vi har fått pris!