Här en fantastisk liten film som jag hittade på Youtube nyligen. Det är skickligt gjort måste man säga. Hur har vi det egentligen med gränsen mellan det virtuella och det “verkliga”? Frågan lär bli alltmer aktuell allt eftersom tekniken utvecklas och mer och mer av vår verklighet är digital. Nå, detta är en lättsam påminnelse om en tänkvärd fråga. Vi låter det vara så just nu! Trevlig helg!