Idag vill jag slå ett slag för att gå med i ett politiskt parti. Det finns tre skäl:

 1. starka partier med många medlemmar är grunden för en stark demokrati
 2. som medlem kan du vara med och påverka vad ditt parti tycker och gör
 3. det blir bättre politik om många olika människor engagerar sig i partierna och i den politiska debatten

Varför inte ta en stund i dag och fundera på vilket parti du skulle kunna gå med i för att bidra till en bättre framtid?

Personligen tycker jag att du ska fundera på att gå med i Moderaterna. Jag hade fyra skäl för att välja just detta parti:

 1. jag anser att varje människa är unik, kapabel och kreativ men även, under kortare eller längre perioder, i behov av stöd eller hjälp och jag vill att varje människa ska bemötas utifrån ett sådan syn på vad det innebär att vara människa
 2. jag tror på personlig frihet och personligt ansvar och att detta är grunden för ett gott samhälle
 3. jag anser att samhället mår bäst när det råder en balans mellan stat, marknad och det civila samhället
 4. jag tro att vissa värden är absoluta och inte kan göras till föremål för en politiska val (t.ex. mänskliga rättigheter)

Om du håller med mig så kanske du också ska bli medlem i Moderatnera. Klicka i så fall här.

OBS! Om du går med i Moderaterna före den 13 mars 2013 så kan du kan rösta i de interna provvalen i höst om vilka som ska få hamna på valbar plats i bl.a. riksdagsvalet. Då får du gärna rösta på mig!

Starka och levande partier - en förutsättning för demokrati!
Starka och levande partier – en förutsättning för demokrati!

4 Replies to “Bli medlem, påverka och rösta på mig! :-)

 1. Hmmm… såvitt jag kommer ihåg så utgår FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från alla människors lika värde. Sedan när anser din partiledare att alla människor är lika värda, oavsett deras hudfärg, arbetsstatus, sjukdomshistoria, produktivitet eller entreprenörskap? Med all respekt för frihet – men ska friheten vara avhängig hur mycket pengar du levererar till Anders Borgs kassakista? Eller är det bara etniska svenskar mitt i livet som är lika värda?

  1. Tack för kommentar! Det stämmer som du säger: artikel 1 i FN:S deklaration om mänskliga rättiheter börjar med orden “Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Jag tycker det är fundamentalt att alla behandlas lika på jobbet, på fritiden, inom vården, inför lagen etc. Det är också viktigt att man tar hänsyn till detta både i teorin (t.ex. när man stiftar lagar) och i praktiken (t.ex. när man ska se till att lagarna följs). Det är viktiga värden och frågor som jag arbetar med varje dag i min nuvarande roll och som jag vill fortsätta jobba med.

 2. Men Johan. Det var nog det mest intetsägande inlägget någonsin. Det är få politiskt insatta som inte kan skriva under på allt (utom vilket parti länken går till).
  Möjligen kan din fjärde punkt (absoluta värden) variera vilka värden som det handlar om. T ex så driver ju knappast M idag en politik som stämmer överens med artikel 23 och 25 i FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  Absoluta värden är annars sånt som påvar brukar tala om. Eller de som kritiserar påvar för att vara för liberala.

  Skärpning.

  1. Aj, det tog. Särskilt när det är du som säger det. Dock vill jag säga att jag inte riktigt håller med (och skam vore ju det för i så fall borde jag ju inte ha skrivit posten).

   Till att börja med handlar ju posten om att jag tycker att det är viktigt att så många som möjligt engagerar sig politiskt. Det kan vi förhoppningsvis tycka är bra. Jag har inte varit så engagerad (som du vet) i rent politiska frågor tidigare men utvecklingen i samhället under senare år har gjort att jag känt ett allt starkare behov av att engagera mig och uppmuntra andra att göra det. Orsakerna är många: avsaknad av visioner kring vilket typ av samhälle vi vill ha, nya partier och ideologier som tar mer plats, allt färre som engagerar sig politiskt, fackligt och ideellt. Därav min uppmaning att gå med i ett parti och börja engagera sig. Jag hoppas att det faktum att jag säger det kan få några som annars inte skulle tänka tanken att ändå göra det. Precis som några andra skulle kunna tänka tanken om du sade det etc.

   Sedan till de fyra punkterna. Jag håller inte med här heller även om jag kan hålla med om att det är en kort och översiktlig beskrivning men så fick det bli. Jag håller t.ex. inte med om att alla står bakom punkt 1/4. Tvärtom ser jag både på den politiska arenan och hör i samtal hos vänner och bekanta en ny ton som jag inte gillar och som jag tycker att vi måste våga stå för. Ja, punkt 1/4 är onödig MEN bara om alla håller med vilket inte alla göra.

   Punkt 2/4 är inte heller självklar. Många politiker, organistioner etc. vill både få och ta ansvaret för än det ena och än det andra. Just i Sverige finns en vana att överlåta sitt ansvar på andra organisationer eller på politiken. Jag såg en hel del av detta i mitt arbete med den statliga utredningen som framtiden konsumenter, allvarliga situationer som beror på att såväl enskilda som organisationer inte ser det personliga ansvaret som det primära.

   Punkt 3/4 är ständigt aktuellt. Ett exempel är friskolefrågor som jag arbetat med sedan 1994 och där jag har ändrat uppfattning om gränsdragningen flera gånger. Just nu ser vi också en annan trend som jag tycker är oroande: en uppluckring av gräsen mellan offentlig och ideell sektor.

   Punkt 4/4 är viktig för mig. Jag tycker att alldeles för mycket idag är föremål för kompromisser och mer eller mindre taktiska överväganden. Vissa saker måste man stå för alltid. Det är till och med så att jag anser att ett skäl till att vi har den situation vi har idag är att för många inte stått upp för grundläggande värden tillräckligt tydligt utan att man har börjat schackra även om detta.

   Så, det må uppfattas som flummiga frågor men det är där jag vill börja. Jag hoppas jag bidragit med lite mer kött på benen och blivit lite tydligare.

   Tack för din kommentar! Jag ska skärpa mig (bland annat genom fortsatta diskussioner med dig :-))! Trevlig helg!

Comments are closed.