Mitt konto på Sina Weibo
Mitt konto på Sina Weibo

Många som följer mig på Twitter, Facebook eller här på bloggen är intresserade av sociala medier. För er kan jag rekommendera två intressanta artiklar skrivna av Jerker Hellström på FOI:

Några tankar som slår mig när jag läst artiklarna är blandningen av kontrollerad öppenhet och subtil censur som den kinesiska staten tillämpar på landets olika weibos. Trots att diskussionerna är  övervakade och på vissa sätt styrda så blomstrar det digitala samtalet. Detta kan verka paradoxalt för alla oss som tror att Internet både bygger på och främjar frihet och öppenhet. Det är uppenbart att diskussonen om öppenhet och censur är mer komplicerad än vi ofta låtsas om . Det är också uppenbart att människor i allmänhet är mer pragmatiska än vi kanske skulle önska …

Läs gärna dessa intressanta artiklar; de ger nya insikter. Dessutom blev jag inspirerad att jaga rätt på mitt lösenord till Sina Weibo 🙂