Omdebatterad möbel
Omdebatterad möbel

I Sverige finns alldeles för många som förespråkar en återgång till gamla tiders undervisningsmetoder. Tyvärr finns flera av dessa personer på sådana positioner att de har goda möjligheter att genomföra reformer som för oss framåt mot 1950-talet.

Ibland för dessa “bakåtreformatorer” fram länder som Kina, Japan och Singapore som föredömen vad gäller resultat i skolan och därmed vad gäller undervisningsmetoder. Man pekar på att dessa länder minsann inte håller på med grupparbeten och annat flum och att här finns goda förebilder om Sverige ska ut på “framkanten av spjutspetsen”.

Så kan man tycka men här kommer dagens “överraskning” (det är ju ingen överraskning för oss som håller blicken lite högre än ytan på katedern): många av de länder som våra katederkramare så längtansfullt blickar mot genomför nu reformer för att lämna pluggskolan och gå mot en skola som den som finns (snart fanns) i Sverige och andra länder.

Ett exempel: Kinas utbildningsdepartement har nyligen sagt att en pluggskola som fokuserar på faktainlärning och tester “severely hampers student development as a whole person, stunts their healthy growth, and limits opportunities to cultivate social responsibilities, creative spirit, and practical abilities in students” (läs gärna hela artikeln “Chinese Educators Look to American Classrooms” från New York Times).

Ord och inga visor! Lita på att jag kommer att lyfta fram aktuell pedagogisk forskning och internationella exempel så ofta jag kan för att, om möjligt, väcka liv i den organisasions- och huvudmannaorienterade skoldebatten i Sverige.

 

2 Replies to “Kina överger katederundervisningen

Comments are closed.