IMG_4783
Två läsvärda trycksaker

Alldeles för sällan läser jag rapporter som har att göra med jobbet. När jag gör det handlar det dessutom lika ofta om rapporter som har att göra med ett arbete jag haft (eller vill ha) snarare än om det jag har just nu …

Tidningen Kurage ges ut av Sektor 3 som är en tankesmedja för det civila samhället. Nr 1, 2011, har man vikt åt skolan. Här får ett antal mer eller mindre intressanta skoltänkare uttala sig om läget inom skolan nu och då.

Mest menlös av alla artiklar är den som den som är skriven av Timbros företrädare. Deras (enda) sida hyllar vinsten och valfriheten som patentmedicin för alla skolans problem. Det var kanske möjligt att betraktas som seriös skoldebattör med denna attityd i början på 1990-talet. Nu, 20 år senare, vet vi att ett fokus på vinst inte automatiskt leder till bättre skolor. Jag anser dessutom att den mångfald och pedagogiska profilering som var vanlig under 1990-talet mer eller mindre försvunnit under senare år. Nu drivs vissa friskolor av organisationer som lika gärna skulle kunna sälja något helt annat än utbildning …

Mest läsvärda i detta nummer av Kurage är (föga förvånande) Bengt Göransson och Widar Andersson. Det här är två personer som vågar se problem ur mer än en synvinkel. De har en bredd och ett djup i sina resonemang som blott alltför många “småtyckare” saknar. Särskilt angeläget är att, som Bengt Göransson framhåller, fundera över den ökade styrning och mätning som drabbat skolan. Hur påverkar det den pedagogiska friheten? Widar Andersson talar om “industrialiseringsprocess”. Här vågar man säga att skolans primära uppgift kanske inte är att svara upp mot alla “kundernas” förväntningar och att skolans upppdrag kanske inte är att göra ungdomar “anställningsbara” (förskräckligt ord).

Det som slår mig när jag läser Göransson och Andersson är att man inte behöver vara ung för att vara modern … Men läs gärna hela tidningen. Det är den värd.

Nästa rapport heter “Digitalis filosofi” av Simon Winter och Per Johansson och är en av många alster i .SE:s rika utbud av så kallade Internetguider. Detta är en spännande liten sak som försöker tränga på djupet i frågor som hur kommer vi att tänka i en digitaliserad värd? var går gränsen mellan verklig sanning, fantastiska sanningar och sannolika fantasier (en fråga som varit aktuell inom delar av spelhobbyn under många år)? vem bestämmer egentligen när vi låter datorerna fatta beslut även om de utgår från regler vi skrivit?

Författarna vågar ställa tankeväckande frågor och ge svar som mer tjänar som utgångspunkt för egna tankar. Författarna kopplar utvecklingen på nätet till utvecklingen inom skolan och rapporten har många intressanta övningar vilket gör den lämplig för lärare som vill problematisera nätkulturen.

Rapporten förutsätter inga förkunskaper men däremot en vilja att våga ifrågasätta invanda föreställningar!

PS Rapporten finns i digital och utökad form på http://infontology.typepad.com/digitalisfilosofi/.

 

 

2 Replies to “Läsvärt om IT och skolan

Comments are closed.