hamta
William Henry Gates III, dr h.c., KBE

I mitten på 1990-talet arbetade jag som expert på Skolverket inom området IT-användning i skolan. Tillsammans med bl.a. Anders G, Göran I och Benny Regnér drog jag mitt strå till stacken för att Internet skulle bli ett informations- och kommunikationsverktyg för skolan.

Benny var en man med ett stort kontaktnät vilket var väldigt användbart vid många tillfällen. I mitten på 1990-talet hade Benny via sina kontakter på Microsoft lyckats arrangera ett möte på Skolverket mellan Bill Gates och företrädare för den svenska skolan.

Syftet från Bennys sida med att bjuda in Bill Gates var förstås att ge IT-frågan status och legitimitet. Det här var, hur otroligt den än kan låta idag, en viktig del av arbetet med att introducera Internet i skolan och internationella föredragshållare som Bill Gates, Vint Cerf, Nicholas Negroponte m.fl. var viktiga pusselbitar i arbetet med att ta bort misstro och skepticism.

Mötet ägde rum våren 1996 och bestod av ett två delar. Den första var att Gates fick träffa ett tiotal högstadieelever som visade vad de använde datorn till i skolan. Vi hade riggat upp datorerna i dåvarande direktionsrummet på Skolverket på Kungsgatan 53. Tillsammans med Ulf P. Lundgren, Skolverket generaldirektör, och ett antal andra gick Gates runt i rummet och ställde frågor till barnen, Benny och mig. Efter lunchen (som jag inte längre minns om jag deltog i) talade Bill Gates i den konferenssal som fanns i huset. Salen var fyllld av lärare, skolledare och andra företrädare för den svenska skolan. Gates hade just kommit ut med boken “Vägen till framtiden” och hans föredrag knöt an till boken.

Det som slog mig efter att ha träffat och talat med Bill Gates är hur absolut vanlig han verkade vara. Jag fick inte intryck av att tala med en innovatör, företagsledare eller en av världens rikaste människor. Hans utseende, uppförande och frågor hade inget speciellt över sig. Han påminde mest om en team leader på ett IT-konsultbolag. Det låter kanske negativt men jag tolkar det inte så. Bill Gates har inte kommit dit där han är idag utan att vara extremt kompetent, innovativ och driven som affärsman och just därför tycker jag att det ligger något positivt i att han framstår som en vanlig människa när man träffar honom.