Jag har haft förmånen att vid ett flertal tillfällen få träffa och samtala med Vinton “Vint” Cerf, ofta kallad “Internets fader”.

Möjligheten yppade sig i slutet på 1990-talet då jag var aktiv inom den svenska avdelningen av Internet Society och  regelbundet besökte ISOC:s årliga konferens INET. Senaste gången jag träffade Vint var när han talade på IVA (skippa inledningen och spola fram till Vints tal direkt) runt 2008 (kanske?).

Vint är en fantastiskt talare. Han har en förmåga att måla upp en inspirerande och lockande vision av Internets möjligheter utan att glömma de många olika utmaningar som måste övervinnas. Två saker minns jag särskilt från hans föredrag: visionen om ett intergalaktiskt Internet och när Vint lanserade sin vision “Internet is for everyone“. Den senare är ett dokument som alla som arbetar med Internet borde läsa och förhålla sig till. Det är en vision som elva år efter sin tillkomst är lika aktuell som då!

PS Jag har skrivit tidigare om Vint här på bloggen. Se alla poster här.