images
En viktig bok

Om man hamnar i Riksdagen har man som bekant möjlighet att föreslå och rösta om nya lagar. Vad kan då vara mer passande för någon som är nominerad i riksdagsvalet än att avlägga ett vallöfte om några lagar som behöver ses över?

  1. jag vill se över Lag om offentlig upphandling. Är det säkert att LOU i sin nuvarande form säkerställer konkurrens och kvalitet och minimerar risken för mygel i samband med upphandlinar? Jag skulle vilja se en kostnads- och nyttoanalys som  kan motivera de faktiska och högst reella kostnader som LOU innebär för både leverantörer och upphandlande myndigheter. Det är möjligt att Sverige måste anpassa sig till EU:s regler men i vilken omfattning? Kanske det finns förutsättningar för att undanta Sverige från vissa regler som faktiskt inte behövs här
  2. jag vill se över Lag om samäganderätt. Skälet är enkelt: det finns otillräckliga möjligheter till konfliktlösning i lagen. Den enda möjligheten som finns idag är att begära försäljning av fastigheten (6§). Denna paragraf är, såvitt jag förstår, möjlig att förhandla bort och då kan det inträffa att en delägare står som ägare till en fastighet utan någon som helst möjlighet att, som man säger, “kliva av”. Det borde vara möjlighet att införa någon typ av “nödutgång” för den som vill lämna samägandet. Sök lite på olika bostadssajter på nätet för en bild av vilka konsekvenser dagens lag kan ha …
  3. jag vill se över registerlagarna (t.ex. här, här, här, här och här). Under de år jag arbetat med frågor kring e-förvaltning och nya digitala tjänster för myndigheter och kommuner har vi alltid (alltid!) upptäckt att hindret för att komma vidare i arbetet är att nuvarande registerlagar inte är anpassade till den nya tekniken och, framför allt, inte stämmer överens med varandra. Detta kan leda till märkliga resultat som jag kan berätta mer om vid tillfälle …
  4. jag vill se över Lag om anordnande av visst automatspel. Det här är en lag som passerat bäst före-datum (för mer om skälen till detta läs mina kommentarer kring lagen på Sverokbloggen). Jag vet att det ligger ett förslag från Lotteriinspektionen och väntar på regeringens beslut. Inget har hänt ännu men om jag hamnar på rätt ställe lovar jag lyfta frågan!

Så där! Ett konkret vallöfte i fyra delar som jag lovar ta itu med om och när jag kommer in i Riksdagen 🙂

PS Om någon vet med sig att det finns underlag som belyser de frågor jag tog upp i pkt 1 så tar jag tacksamt emot alla tips!