Beslutet är fattat!
Ett roligt beslut!

Till höger ser ni ett väldigt roligt och spännande beslut från kommunfullmäktige i Danderyds kommun. Det är nämligen så att att jag blivit utsedd till ersättare i kultur- och fritidsnämnden!

Nämnden hanterar en flertal frågor som jag brinner för, bland annat föreningsfrågor, frågor om idrott och friluftsliv, frågor om bibliotek och fritidsgårdar, frågor inom kultur, bevarande av miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde och frågor kring hembygdsvårdande verksamhet.

Ni som brukar läsa bloggen vet att jag har åsikter om saker som barn och ungas rätt till en meningsfull fritid, frågor kring föreningslivet som en grund för lärande, icke minst i demokratifrågor, samt nyttan och nöjet med kultur vare sig det är i form av amatörkultur eller professionell kultur.

Jag hoppas att mina erfarenheter från Sverok, Amatörkulturens samrådsgrupp, Civos m.m. ska komma till nytta i detta nya och spännande uppdrag!

Bor du i Danderyd och har synpunkter på kommunens verksamhet inom området kultur och fritid så är du förstås mycket välkommen att höra av dig till mig antingen här i bloggen eller på johan.groth@gogab.se!