512px-Primary_Laos
Varje människa innebär en unik möjlighet …

Kan en människa vara ett problem? Uppenbarligen finns det de som tycker så för hur ska man annars förstå förslag som att det är “bra om ensamkommande flyktingbarn svälter sig till döds” eller att “alla muslimer ska utvisas”? Grunden för sådana förslag är ju att om vi tar bort människan så försvinner problemet.

Jag kan inte dela denna syn. En människa kan inte, kan aldrig, vara ett problem. Däremot kan en människa eller flera människor tillsammans ha problem. Det är nog just precis här gränsen går: mellan de som anser att en människa är ett problem och de som anser att en människa kan ha problem.

De som väljer att se människor som problem blir blinda för de verkliga problem som finns: krig, förföljelser, svält, fördomar, förtryck, miljöförstöring, bostadsbrist, arbetslöshet, fattigdom, bristande utbildning etc. Den som väljer att se människor som problem kan inte bidra till att hitta de lösningar som krävs för att lösa de riktiga problemen! Den som väljer att se människor som problem brister i demokrati, i medkänsla, i medmänsklighet.

Låt 2014 bli det år då vi ser andra människor som möjligheter, inte som problem. Låt det bli det år då vi ser varje människa som en unik individ med unika egenskaper, kunskaper och erfarenheter, en människa med samma rätt till ett gott liv som du själv! Gott nytt år till er alla!

Tzu Kung frågade: “Finns det något ord som kan tjäna som regel för hela ens liv?”
Mästaren sade: “Är inte ömsesidighet ett sådant ord? Det du inte själv vill utsättas för, ska du inte utsätta andra för.” (Analekterna 15:24)