SVENSK PATENT
Något man kan vilja söka

Samtal vid frukostbordet:

Son #3: Jag funderar på vad vi lär oss i skolan.

Jag: Ja?

Son #3: Vi får inte lära oss så nyttiga saker, sån’t som man behöver varje dag.

Jag: Som?

Son #3: Som till exempel att betala skatt och söka patent.

<Far ser förvånad ut.>

Son #3: Ja, man kanske inte söker patent varje dag men i alla fall.

<Eftertänksam tanketystnad kring skolans uppdrag.>