I helgen stod jag vid Mörby Centrum och delade ut flygblad om den beslutade renovering av sagda centrum. Plötsligt kommer det fram en ung man till mig och säger: “Jag vill bara säga att jag aldrig kommer att kunna rösta på Moderaterna”.

En sådan inledning väcker alltid min nyfikenhet så jag frågade varför. Skälet visade sig vara hur Moderaterna agerat i frågor kring informationssäkerhet, integritet på nätet, avlyssning av internettrafik etc. Det här är frågor som intresserar mig och som jag tycker är viktiga. Jag tog därför tillfället i akt att lyssna och lära.

Frågan om integritet på nätet är en fråga där kanske framför allt unga väljare har goda kunskaper och tydliga åsikter. Jag tror att alla partier måste ta detta engagemang på allvar och lyssna mer. Dessvärre tror jag att många partier med politiker som har begränsad erfarenhet av att “leva på nätet” inte tar frågorna på allvar. Det finns nog också en grundläggande tro på statens behov av informationsinsamling som gör att man tonar ned riskerna.

Skillnaden mot förr i tiden är att det idag är möjligt att lagra mer information om oss, mer detaljerad information och mer aktuell information. Sammantaget leder detta till mer allvarliga konsekvenser. Eller som en av mina partibröder formulerade saken: “Vilka garantier har vi för att vi alltid kommer att ha en demokratisk regering som använder informationen?”

Jag tror att frågan om individens integritet kommer att växa. Jag tror det kommer att få politiska konsekvenser och att det kommer att bli en viktig fråga för oss när vi köper produkter och tjänster. Jag tror att partier som bortser från eller tonar nedan frågan gör ett allvarligt misstag.

Jag föreslår här och nu att Moderaterna bjuder in till ett öppen hearing om integritet och informationssäkerhet på nätet. Syftet med hearingen ska vara att skapa en bred bild av vilka utmaningar och lösningar som finns som en grund för att utforma konkreta politiska förslag inför valet 2014.

Om du som pratade med mig läser detta: tack och jag tror att vårt samtal innebar en liten knuff i rätt riktning.

 

prism

One Reply to “Tankeställare om integritet på Internet”

Comments are closed.