Jag har bestämt mig för att lämna partipolitiken. Jag har brottats med frågan under en längre tid och har kommit fram till att det känns rätt att sluta.

En viktig del i mitt beslut är olika ideologiska funderingar och vad jag kan och inte kan stå för i relation till ett komplett partiprogram. En faktor som också spelar in är hur en blir behandlad som ny medlem i Moderaterna. Det gäller saker som bristande öppenhet, dålig kommunikation och en i många fall tråkig attityd till nya medlemmar, deras kompetens och engagemang.

Det här en fråga som jag inte tror är unik för just Moderaterna. Däremot tror jag det är en fråga som partierna måste arbeta med aktivt på lokal, regional och nationell nivå! Om något parti behöver hjälp med att utveckla sig hör av er! Jag har en del erfarenhet av att arbeta med dessa frågor efter mina år i Sverok.

För att mer förutsättningslöst kunna fundera över var jag står i olika frågor har jag också valt att avsluta mitt medlemsskap i Moderaterna. Jag återgår alltså till att vara partipolitisk obunden.

En konsekvens av mitt beslut är att jag lämnar uppdraget i Kultur- och fritidsnämnden i Danderyd. Jag har trivts i nämndarbetet och tycker att vi haft bra diskussioner och hittat bra lösningar, ofta i stort samförstånd. Jag hade gärna fortsätt i nämnden men det är ju inte så det fungerar!

Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som diskuterat med, uppmuntrat och röstat på mig. Tack för ert förtroende! Jag kommer att fortsätta arbeta för de frågor ni och jag brinner för på andra arenor och i andra former; sådana som passar mitt kynne bättre. Även om man inte är partipolitiskt engagerad så kan man vara politiskt aktiv!

Till alla er bland mina vänner som är aktiva i (v), (s), (fi), (mp) (kd), (fp), (c) eller (m): ni gör en storartad och viktig insats för demokratin och för samhället. Jag beundrar ert engagemang och det arbete ni lägger ner! Ni har mitt stöd!

partier_480
Partier – viktiga organisationer! Dock inte min kopp te!