Nu pågår rösträkningen på Valmyndighetens hemsida. Även om siffrorna kan komma att ändras så står det tämligen klart att EU-valet varit en framgång för Miljöpartiet och Feministiskt initiativ och något av en katastrof för Moderaterna, Folkpartiet och Piratpartiet.

Jag vare sig vill eller kan göra någon djupsinnig analys i detta tidiga skede men jag har en del tankar kring vad som hade kunnat ge Moderaterna bättre siffror:

  1. lyssna på ungdomarna – vilka frågor intresserar unga väljare? Våga lyssna och möt ungdomarnas frågor med nyfikenhet och en öppen attityd
  2. möt väljarna på deras egna arenor – det duger inte att dela ut flygblad på söndagar mellan klockan 10 och 14 om man vill nå flera och nya väljare
  3. använd sociala medier – Fi och S har varit duktiga på sociala medier och de driver medvetna kampanjer och vågar ta dialogen på nätet. Det har inte Moderaterna gjort
  4. lyssna på väljarnas oro i centrala frågor – berättigad oro om t.ex. vinster i vården eller friskolor kan inte mötas av mer av samma medicin, i alla fall inte utan en bra förklaring

Dessutom har frågor som jämställdhet, jämlikhet och miljö blivit centrala och grundläggande frågor för många väljare. Man kan inte vara ett framgångsrikt parti idag utan att ta frågorna om jämställdhet, jämlikhet och miljö på allvar. På sätt och vi har dessa  frågor ersatt de traditionella höger – vänsterfrågorna om skattetryck, statligt ägande av produktionsmedlen etc. och blivit de frågor som väljarna baserar sitt val på oavsett vad partierna tycker i andra frågor.

Jag tror att Moderaterna har mycket kvar att göra i dessa frågor. Inte så att partiet är emot jämställdhet och jämlikhet eller för mer miljöförstöring men detta är inte centrala frågor för partiet och genomsyrar inte partiets hållning i olika frågor.

Moderaterna måste visa att den som röstar på partiet kan få värna jämställdhet, jämlikhet och miljön utifrån ett moderat perspektiv.

Och bara en sista synpunkter: det vore lämpligt att fler företrädare för partiet accepterar att finns diskriminering på grund av kön, könsidentiet, könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet etc. och att det är en realitet för många människor idag. Jag blir extremt provocerad när jag får höra av medelålders heterosexuella cis-män att strukturell diskriminering inte finns eftersom de aldrig upplevt någon sådan diskriminering. M står som parti naturligtvis för allas lika värde men det handlar också om hur partiets företrädare agerar …

val