IMG_6595
Läsvärd klassiker i ny översättning

Så har jag lagt ytterligare en bok skriven före 1950 till listan över lästa böcker. Som vanligt, dristar jag mig säga, så känns det alldeles utmärkt.

Denna gången handlar det om Suetonius Kejsarbiografer i nyöversättning av Ingemar Lagerström (ISBN 91-46-18238-1). Om vi börjar med översättningen så känns den såväl seriös som noggrann. Språket är modernt men ändå i takt med innehållet. Lagerström har försett boken med en beskrivning av Suetonius liv, kartor, kejserliga släktträd, ordlista, en kort översikt över Roms historia och en rik notapparat vilka alla bidrar till att fördjupa förståelsen och underlätta läsningen.

Lagerströms arbete är icke mindre nödvändigt än det är berömvärt eftersom den senaste kompletta översättning till svenska av Kejsarbiografierna utkom 1832! Det är således ingen överdrift att säga att Lagerströms översättning svarar mot ett djupt känt behov hos alla historiskt intresserade läsare!

Suetonius biografier ger en inblick i Julius Caesars och de första elva kejsarnas liv och värv. De är fyllda med stora och små detaljer som på ett spännande sätt lyfter fram livet i Rom under de 200 åren runt Kristi födelse.

Två saker slår mig vid läsningen: den ena är hur otroligt välutvecklat samhället var vid denna tid om vi ser till frågor som ekonomi, statsförvaltning, militär organisation etc. och den andra är hur, trots detta, det personliga våldet  utgjorde en fullkomligt naturlig och vardaglig del av ledarnas liv. Vi kan vara glada över att vi slipper det senare idag …

Biografierna kan, trots att de skildrar en period som ligger 2000 år bort, väcka en hel del tankar kring frågor som hur kommunicerar man inom en organisation, hur man hittar  rätt medarbetare, hur man skapar ett gott samarbetsklimat bland medarbetarna, vad makt innebär och hur påverkas vi av makt. Vi är mer lika våra romerska föregångare än man kan tro …

Läs och njut, det är väl använd tid!