poisonbelt
En aktuell bok

På temat mindre kända verk av sir Arthur Conan Doyle vill jag i dag lyfta fram berättelse nummer två om den storartade forskaren professor George Edward Challenger. Professorn och hans tre vänner Summerlee, Roxton och Malone upplever en serie äventyr där naturen själv står för överraskande biologiska, geologiska, kemiska och fysiska utmaningar.

The Poison Belt är kanske en av de första skildringarna av en global katastrof. Boken känns därför märkligt aktuell i ebola-krisens skugga. Även i The Poison Belt börjar katastrofen i fjärran länder och det dröjer innan världen börjar agera. Vill du veta hur det går föreslår jag att du läser boken. Den är fri att ladda ner på nätet.

Även på ett annat plan är Challenger och hans mer kända kollega  Sherlock Holmes ovanligt aktuella idag. Bägge företräder nämligen en intellektuell och kritisk hållning till omvärlden. De baserar sina slutsatser och sitt agerande på ett rationellt tänkande och tilltro till naturvetenskapens metoder och resultet.

I en tid då alla åsikter, oaktat hur bisarra, ogrundade, felaktiga eller rent ut sagt förljugna de är, ges lika värde och tid som åsikter baserade på fakta så är både Challenger och Holmes goda förebilder. Jag kommer sannolikt att återkomma i denna fråga i framtida poster.