286803_3bokomslag-kinesiskan-2
En läsvärd antologi

Inom loppet av knappt tio år har intresset för (standard)kinesiska (putonghua) ökat markant bland svenska grundskole- och gymnasielever. En illustration är att mellan läsåren 2008/09 och 2014/15 ökade antalet elever som läst kinesiska i grundskolan med ca 630 procent. Även om det är en stor relativ ökning så är antalet i absoluta tal fortfarande lågt (ca 1200 elever). Höstterminen 2015 erbjöd 57 av landets ca 4900 grundskolor kinesiska.

Är det viktigt att den svenska skolan lär ut kinesiska? Varför bör en elev välja kinesiska? Hur pass väl klarar skolan av att möta elevernas språkintresse?

För den som intresserar sig för dessa och liknande frågor rekommenderas “Kinesiskan flyttar in – ett nytt skolspråk i Sverige” från Fortbildningsavdelningen för skolan internationalisering vid Uppsala universitet (ISBN 978-91-506-2461-8).

I antologin belyser dryga tjugotalet författare olika aspekter av den svenska skolans nyaste C-språk, från historiska tillbakablickar av tidiga pionjärer inom skolan till mer problematiserande texter kring det kinesiska språket utveckling.

Jag fastnade särskilt för Ola Wongs bidrag som handlar om bilden av Kina i svenska läromedel. Det är en skrämmande bild som tonar fram där det är svårt att avgöra vilket som är värst: bristen på material om Kina eller att det material som finns i läroböckerna är inaktuellt och/eller missvisande. Här krävs uppenbarligen rejäla krafttag av läromedelsbranschen för att komma i kapp utvecklingen.

Pär Cassel lyfter den viktiga frågan om bristen på ordböcker och referensverk mellan svenska och kinesiska. Idag påverkas ofta svenska översättningar av jämförelser med översättningar mellan engelska och kinesiska. Detta riskerar leda till begreppsförvirring och domänförluster. Boten är svenska och kinesiska språkmänniskor som är väl förankrade i sitt eget och varandras språk.

Jag vill också nämna Göran Malmqvists text om kulturens och estetikens betydelse för allt lärande. Poesi är ett sätt att bygga en förståelse för språkets form och innehåll. Detta är sannerligen något att tänka på för dagens skolpolitiker med sitt fokus på “anställbarhet”, prov och betyg.

Läs mer om antologin här. Tyvärr verkar det inte gå att ladda ner texten direkt men på sidan finns information om hur man går till väga för att beställa rapporten.