Det här är roligt tycker jag! Jag har blivit tillfrågad om att ingå i regeringens råd för ett nationellt skogsprogram. Vi kommer att prata om viktiga och spännande frågor som

  • Hållbar tillväxt och jobb i skogen
  • Skogsbruk för ett bättre klimat
  • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Skogens sociala värden
  • Ökat träbyggande
  • Framtidens biobaserade produkter och innovation
  • Framtidens transportutmaningar
  • Internationella skogfrågor

Jag tänker mig företräda ett barn- och ungdomsperspektiv (det är via Sverok jag kommit i kontakt med rådet och det är förbundets hatt jag har på mig på mötena) men också ett innovationsperspektiv.

Första mötet är i nästa vecka så jag för återkomma när jag vet mer!

skogen