IMG_5272Dagens post i serien “Lite Internethistoria” fokuserar på de internationella samarbeten som var en viktig del av arbetet med att föra in Internet i den svenska skolan.

Till vänster ser vi en broschyr som hälsar välkommen till ODIN – det nordiska skoldatanätet.

Det nordiska samarbetet när det gäller skolan har en lång tradition så det var inte något förvånande att ministerrådet i början på 1990-talet började undersöka möjligheterna att använda IT i det nordiska skolsamarbetet.

I november 1993 fattar de nordiska länderna beslut om att bygga upp ett “logiskt/virtuellt informationsnätverk baserat på Internet”. Detta var ett framsynt och modigt beslut som kom att betyda mycket för att föra fram de nordiska skolorna i toppen vad gäller IT-användning i skolan.

ODIN var under många år en viktigt informationsportal och en knutpunkt för Skolenettet (Danmark), edu.fi (Finland), Skúladátunetid (Färöarna), Atuarfiit avannaamioqatigiit attaveqaataat (Grönland), Íslenska menntanetid (Island), Norsk skoledatanett (Norge), Svenska skoldatanätet (Sverige) och Åländska skoldatanätet (Åland). Idag har de flesta om än inte alla av dessa informations- och tjästeportaler som var så avgörande för utveckling försvunnit från nätet…

Till höger ligger ett exemplar Klassrum Direkt. Detta var en tidning som Skolverket gav ut under ett par år med tips och råd kring hur skolorna skulle kunna arbeta med Internet. Just detta nummer handlar om Netd@ys Europe 1997. Det var ett europeiskt projekt som syftade till att under en vecka samla så många exempel på IT-användning i skolan som möjligt och dela dessa över hela Europa. Tillsammans med Benny Regnér och Sigge Eklund fungerade jag som koordinator för de svenska deltagarna i Netd@ys.

Bland de svenska aktiviteterna märks bland annat chatta om solsystemet med andra skolor över CU-SeeMe, en kurs i multimedia, webbradio dygnet runt “över mobil ISDN-station” samt en tävling arrangerad av Scan som stolt meddelar att de nu funnits på Internet i cirka två och ett halvt år!

PS Det finns ett (annat) obekräftat rykte att detta var den första publikation från Skolverket som innehöll annonser …

PPS Scan visade tidigt intresse för IT som kanal för att nå ut till skolorna. Göran Isberg och jag gjorde faktiskt Scans första hemsida, en enkel prototyp som visade hur de skulle kunna presentera sig på nätet med fokus på att nå ut till skolan. Tyvärr har denna historiska webbplats (som så mycket annan tidig Internethistoria) gått förlorad …