IMG_5273En person var tidigt ute med att se nyttan med Internet i olika sammanhang var Lars Truedson. Under 1990-talet skrev han ett stort antal artiklar och böcker om Internet. Han var också en viktigt medspelare i arbetet med det Svenska skoldatanätet.

I mina gömmor hittar jag två verk av Lars. Till höger ser vi Internet för skolan från 1995. Boken lyfter inledningsvis frågan om hur Internet påverkar skolan. Begrepp som individualisering, internationalisering och utforskande arbetssätt diskuteras.

På sidan 17 kan vi se en av få bevarade bilder av det Svenska skoldatanätets hemsida (jag tror det är den andra eller möjligen tredje versionen). Mitt i boken finns flera sidor i fyrfärgstryck som visar då aktuella pedagogiska resurser på nätet. Bilderna är oerhört viktiga historiskt eftersom väldigt få av dessa siter finns kvar idag. Här finns mycket att reflektera kring både vad gäller innehåll och layout.

Boken innehåller också intervjuer med flera tidiga pionjärer inom området IT i skolan som till exempel Anders Gillner och Kerstin Nilsson.

En reflektion är att det, som brukligt vid denna tid, finns flera kapitel om hur man kopplar upp sig, hur Internet fungerar och långa listor med länkadresser. Kom ihåg: i mitten på 1990-talet var Internet något man gick till, inte något som fanns överallt.

Till vänster syns boken Internet för en bättre värld. Boken är, så vitt jag minns, en av de allra första som på ett systematiskt sätt lyfter frågan om hur den ideella sektorn kan dra nytta av den nya tekniken.

Idag är vi så vana vid att föreningar har Facebook-sidor, att de mailar ut kallelser eller erbjuder rika webbplatser av olika slag. I mitten på 1990-talet var detta inte alls uppenbart. Internet var fortfarande tekniskt komplicerat och väldigt dyrt. Dessutom hade inte medlemmarna alltid möjlighet att “gå ut på nätet”. Det var inte alla som såg möjligheterna för den ideella sektorn.

En till intressant sak med boken är att det finns ett kapitel som heter Etik: bruk och missbruk. Här diskuteras olika problem vid användningen av Internet. Som så ofta vid denna tid handlar det om tillgången till stötande och/eller olämpligt material. Här finns dock även ett stycke om “ohyfsade brev”. Beskrivningen tyder på ett begränsat problem som i första hand är en källa till irritation och ger ingen försmak av det moras av näthat, näthot och dumhet vi idag tvingas vada fram i på nätet. Sannerligen: en del saker var bättre förr!

Detta blir uppenbart två bra bidrag till Internetmuseet!